កូវីដ-១៩៖​រ​កឃើញ​ថ្មីចំនួន​៣​២នាក់​ជាសះស្បើយ​១​៣២នា​ក់​ស្លាប់​​​គ្មាន

រហូតដល់ថ្ងៃទី២មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៣០ នាំចូល២នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៣២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៧១៤​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១៣១៩៤០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៤នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥