ករណី​ឆ្លងថ្មី៥​៩នា​ក់ជា​​សះស្បើយថ្មី​៦២​​នាក់និង​មិនមាន​ករណីស្លាប់​ថ្មីទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧មីនា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥៩នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៥៩ នាំចូល:​០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៦២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន១៣៥៤៦១​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១៣១៤១៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៤នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥