សេចក្តីជូ​នដំណឹងរ​បស់ក្រសួ​ងកសិកម្មរុក្ខាប្រមា​ញ់និងនេ​សាទ

ក្រសួងកសិកម្មជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ចម្ការសហគមន៍កសិកម្មមៀនប៉ៃលិននិងម្ចាស់រោងចក្រវេចខ្ចប់ រួសរាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីចម្ការ និងរោងចក្រវេចខ្ចប់ផ្លែមៀនសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន ។