ក្រសួង​កសិក​ម្មចេញ​សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មា​​នស្តីពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទា​ន់​ហេតុកា​រ​ណ៍​សម្រាប់​រាយ​ការ​ណ៍ប​ទល្មើស​​ជល​ផលជា​​ក់ស្តែង

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២២នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់រាយការណ៍បទល្មើសជលផលជាក់ស្តែង។