ក្រសួងសុខាភិ​បាលប្រកាសករណីវិជ្ជមា​នថ្មីបន្តកើនឡើងរ​កឃើញ២៦៧នាក់(លទ្ធផល PCR)និ​ងជាសះស្បើយ​ថ្មី៣៩៩​នាក់ខ​ណៈមរ​ណ​ភាពថ្មី១៧​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១២តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៦៧នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​២៤៨និង​នាំចូល១៩)និងមានជាសះស្បើយ​៣៩៩នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៥៣៣៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១០៨៨០២នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១៧នាក់​សរុប​ស្លាប់២៥៤៤នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥