សេចក្តីប្រកា​សព័ត៌មាន​ស្តីពីការលុបចោលបម្រាមផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវជើង​ហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី​ឥណ្ឌូនេ​ស៊ី​និងហ្វីលីពីន

គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការលុបចោលបម្រាមផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីន។

 

រូបថត៖សហការី