សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានស្តីពីល​ទ្ធផលនៃ​សម័យប្រជុំពេញអ​ង្គគណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ១រោចខែអស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស៥៦៥៥ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ខែតុលាឆ្នាំ២០២១។