ខ្ញុំបា​ទពុត​សាម៉ាត់ត្រូវ​ជាពូនិងគ្រួសា​រនៃស​ពក្មួយ​ឈឿន​សុខាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនញ្ញាតិ​​​មិត្តជិត​ឆ្ងា​​យទាំ​ង​អស់​​ដែលបា​​ន​មកចូលរួ​ម​រំ​លែក​ទុក្ខ

ខ្ញុំបាទពុតសាម៉ាត់ត្រូវជាពូនិងគ្រួសារនៃសពក្មួយឈឿនសុខាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនញ្ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមរំលែកទុក្ខបុណ្យសពក្មួយខ្ញុំសូមអស់លោកលោកស្រីទទួលយកមគ្គផលទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លាងឃ្លៀតឡើយ។សូមជម្រាបជូនថាក្មួយឈឿនសុខាបានទទួលមរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។សូមវិញ្ញាណក្មួយទៅកាន់ឋានបរមសុខគប្បីអាក់ខានឡើយ។ពុតសាម៉ាត់