ចាប់​ពីថ្ងៃទី១៦-២២​ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២​បណ្តាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានអា​ចមា​នភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិ​ច​ទៅមធ្យមលា​យឡំនិងផ្គរ​រន្ទះ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស​នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បណ្តាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលាយឡំនិងផ្គរ រន្ទះ ។ក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីសម្ពាធទាប(ឥណ្ឌូនេស៊ី និងឥណ្ឌា)ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម។ទន្ទឹមនោះក៏នឹងអាចកើតមានឡើងនូវសម្ពាធទាបតូចៗជាលក្ខណៈឡូកាល់ ( Local )ដោយអន្លើរផងដែរ ។​