ករណីឆ្លងថ្មី២៦២នា​ក់ខណៈជាសះ​ស្បើយថ្មី៧៦នាក់​និងមិនមាន​ស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១០កុម្ភៈ​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​២៦២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​២២៦ នាំចូល៦នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៧៦ នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២២៤៦៨ នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៨៤២០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់ ៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥