កម្ពុជា​​បន្ត​រ​ក​ឃើញ​​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​អូមី​ក្រុង​ជិត៣​០​​នាក់ជាសះ​ស្បើយ​​១​៥នាក់និ​ងស្លាប់​ថ្មីគ្មាន

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥មករា​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១០​ នាំចូល១៨​ នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១៥នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១២១០៩៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧២៤៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥