គណនីWe​Chatរបស់នា​យករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រា​លីត្រូវបាន​Hack

គណនីWeChatរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីScottMorrisonត្រូវបានលួចចូលនិងប្តូរទៅជាទំព័រសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិចិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះបានរាយការណ៍ថាគណនីWeChat របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីScott Morrison ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជា”ជីវិតថ្មីសម្រាប់ជនជាតិចិនអូស្ត្រាលី” ហើយការពិពណ៌នានិយាយថាវាជាទំព័រដែល”ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដល់សហគមន៍សមមិត្តចិន” ។”សូមអរគុណចំពោះការបន្តចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះគណនីWeChat សាធារណៈនេះ។ScottMorrisonដែលជាឈ្មោះគណនីដែលអ្នកបានតាមដានពីមុនបានផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពនិងមុខងារទាំងអស់ទៅកាន់គណនីWeChatនេះ”គណនីដែលបានផ្លាស់ប្តូរនេះបានសរសេរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី។ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខសភាអូស្ត្រាលី លោក James Patersonជឿជាក់ថាការលួចចូលគណនីWeChatរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិន។Paterson បានប្រាប់ Sky News ថា “WeChat ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Tencent ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន”។ការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានព្យាយាមទាក់ទង WeChat ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់លោកឡើងវិញ ដែលមានអ្នកតាមដាន៧៦,០០០។ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេ។WeChat និងរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេ។នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានបើកគណនីWeChatក្នុងឆ្នាំ២០១៩។WeChatតម្រូវឱ្យម្ចាស់គណនីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិចិនឬភ្ជាប់គណនីទៅអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានប្រើអន្តរការីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគណនី។អន្តរការីនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសជនជាតិចិនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់នៅខេត្តFujian ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្តើមមានបញ្ហាជាមួយគណនីកាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅពេលដែលការចូលប្រើត្រូវបានរំខាន។កាលពីដើមឆ្នាំនេះ បុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបាត់បង់សិទ្ធិចូលប្រើគណនីទាំងស្រុង។ ភាគីអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Tencent ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ។ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យ៕យោងតាមabc.au.net

នាយករដ្ឋមន្ត្រីScottMorrison។រូបភាពbloomberg