កម្ពុជាបន្តមា​ន​ភ្លៀងធ្លាក់លាយ​ឡំរ​ន្ទះចាប់​ពីថ្ងៃទី២០​ដល់​ថ្ងៃទី២៦​ខែតុលា

កម្ពុជាភាគខាងជើងទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ចិនរីឯភាគខាងត្បូងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ។នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ខែតុលាឆ្នាំ២០២១។អាស្រ័យសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន។