រក​​ឃើ​ញ​ករណី​ឆ្លង​កូវី​ដ-១​៩ថ្មី​​​ចំ​នួន​៣​៤នាក់(​អូមីក្រុង​​​ទាំង​អ​​ស់)និ​ង​​អ្នក​​ជា​​​សះស្បើយ​​១​​១នាក់​​​ស្លាប់​គ្មាន

រហូតដល់ថ្ងៃទី១១ធ្នូ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣៤នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍១០ នាំចូល២៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​១១នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១២០៦៧០នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៧០៣៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០១៥នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥