រក​ឃើញផលវិបាកធ្ងន់​ធ្ងររបស់​មនុស្សដែ​លមានCovi​d-19

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញទំនាក់ទំនងរវាងCovid-19 និងជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺក្នុងរយៈពេលយូរ។នៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ Cell Stem Cell នៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាCovid-19 អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្រងនោមរបស់អ្នកជំងឺ។អាស្រ័យហេតុនេះ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺដែលបណ្តាលឱ្យCovid-19 អាចរីករាលដាលដោយផ្ទាល់រវាងកោសិកា និងបណ្តាលឱ្យខូចតម្រងនោមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។ការស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា “SARS-CoV-2 ឆ្លងដោយផ្ទាល់ទៅលើកោសិកាតម្រងនោម ហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃដុំសាច់ interstitial fibrosis នៃតម្រងនោមអ្នកជំងឺដែលធ្វើ autopsied”។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជំងឺខ្សោយតម្រងនោមជារឿយៗត្រូវបានគេសង្កេតឃើញលើអ្នកជំងឺដែលមានឬបានឆ្លងមេរោគCovid-19។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីមុនអ្នកជំនាញមិនអាចសន្និដ្ឋានថាផលប៉ះពាល់នេះ “ជារោគសញ្ញាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ដោយសារតែCovid-19” ។Renal fibrosis ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការបង្កើតជាលិកាស្លាកស្នាមនៅក្នុងviscera ទាំងនេះ ហើយអាចនាំឱ្យមានការកើនឡើងហានិភ័យនៃការខ្សោយតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយ។ បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា លទ្ធផលបានបង្ហាញថា ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺដែលបណ្តាលឱ្យ Covid-19 អាច “ឆ្លងដោយផ្ទាល់ដល់កោសិកាតម្រងនោមនិងធ្វើឱ្យកោសិកាខូចដោយសារដុំសាច់”។លទ្ធផលនេះអាចពន្យល់ពីបាតុភូតដែលមនុស្សមួយចំនួនដែលមានCovid-19 មានការខូចតម្រងនោម និងការវិវត្តនៃជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃចំពោះអ្នកដែលមានរោគសញ្ញា”Covid-19 persistent”។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកត់ត្រាករណីជាច្រើននៃអ្នកជំងឺដែលមានការខូចខាតតម្រងនោមដោយសារតែ Covid-19 ទោះបីជាវាត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាជាជំងឺដែលអាចបំផ្លាញសួតរបស់អ្នកជំងឺក៏ដោយ។កាលពីឆ្នាំមុនសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោក C. John Sperati បានព្រមានថាវាមិនត្រូវបានគេដឹងថាតើអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលមានការខូចខាតតម្រងនោមនឹងជាសះស្បើយពេញលេញឬយ៉ាងណានោះទេ?៕យោងតាមRT

Covid-19 អាចបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺនេះ (រូបភាព៖Xinhau)។