សារលិខិត​របស់ឯក​ឧត្តមវេងសាខុនទូលថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ​នៅក្នុងឱកា​​សចូលឆ្នាំថ្មី​ឆ្នាំសកល​២០២២ខាង​មុខ​នេះ

សារលិខិតរបស់ឯកឧត្តមវេងសាខុនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មទូលថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២២ខាងមុខនេះ។