មាន​មនុស្សស្លាប់១នា​ក់ខណៈក​រណីឆ្លងថ្មីមានចំ​នួន៥នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​៥នាក់ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​៨នាក់ និងករណីស្លាប់១នាក់។នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២៥ ខែធ្នូ​​​​​​​ ឆ្នាំ២០២១។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២១​ រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី៥នាក់ទៀតជាសះស្បើយ៨នាក់និងអ្នកជំងឺស្លាប់១នាក់។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍២នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស៣នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប=១២០,៤៤៥នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១១៦,៨៥៣នាក់
-អ្នកស្លាប់=៣,០០៨នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥