ថៃ្ងនេះម្នា​ក់​បាន​ស្លាប់​​ដោយសា​រ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​និង​៦នាក់​​ទៀត​ឆ្លង​​ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ធ្នូ២០២១​យើរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​​២​នាំចូល​ ៤នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៩នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើ​ន១២០៤៤០នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦៨៤៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​១នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០០៧នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥