ក្រសួងក​សិកម្មចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍន​ភាពនៃការចរចាបើ​កទីផ្សារ​​ផ្លែមៀនកម្ពុជាទៅ​​កាន់​​សាធារណ​រដ្ឋប្រ​ជាមា​​​និតចិ​ន

នៅព្រលប់ថ្ងៃទី២២ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការចរចាបើកទីផ្សារផ្លែមៀនកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។