មិនមាន​​ករណីស្លាប់​ថ្មីដោ​យ​កូ​វី​ដ-១៩នោះ​ទេ​​​ខ​ណៈ​ឆ្លង​ថ្មី៤​​នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​៤នាក់ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​១០នាក់ និងករណីស្លាប់គ្មាន។នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​២៣ខែធ្នូ​​​​​​​ឆ្នាំ២០២១។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី២២​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២១​ រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី៤នាក់ទៀតជាសះស្បើយ១០នាក់និងអ្នកជំងឺស្លាប់គ្មាន។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍២នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស២នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប=១២០,៤៣៤នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១១៦,៨៣៤នាក់
-អ្នកស្លាប់= ៣,០០៦នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥