ថៃ្ងនេះករណីឆ្លងថ្មីមានចំ​នួន​១២​នាក់ជា​សះស្បើយថ្មី១៤​នាក់និងករ​ណីស្លាប់ថ្មី៣​នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​១២នាក់ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​១៤នាក់ និងករណីស្លាប់៣នាក់(៣នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​១៤ ខែធ្នូ​​​​​​​ ឆ្នាំ២០២១។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២១​ រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ១២នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ១៤នាក់និងស្លាប់​ ថ្មី៣នាក់។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍១២ នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស០នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១២០,៣៨២នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,៧៣៤នាក់
-អ្នកស្លាប់=២,៩៩២នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥