ឧត្តរមាន​ជ័យ​បរិមាណ​ទឹកភ្លៀងដែល​បានធ្លាក់បន្ត​ជា​ប់​ៗគ្នារយៈ​ពេល៥ថ្ងៃប្រកា​សឲ្យមានការ​ប្រុងប្រយ​ត្ន័!

ខេត្តឧត្តរមានជ័យបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់បន្តជាប់ៗគ្នារយៈពេល៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ១៣-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅបន្តធ្លាក់គិតត្រឹមវេលាម៉ោង៣រសៀលនេះកម្រិតពី៩៧-១៦៦ មម នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ និងស្រុកអន្លង់វែងបានបង្កឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយត្ន័!គឺ៣,៨០ម៉ែត្រ ហើយកម្រិតប្រកាសអាសន្ន៤,៥០ម៉ែត្រ៕