ឆ្លងថ្មីមាន​ចំនួន១៥នាក់​សះស្បើយថ្មី​១២នា​ក់និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​១៥នាក់ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​១២នាក់ និងករណីស្លាប់​៤នាក់​(៣នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី៩ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី១៥នាក់ទៀតជាសះស្បើយ១២នាក់និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍១៤នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស១នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប=១២០,៣២៧នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,៦៨០នាក់
– អ្នកស្លាប់=២,៩៧៨នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥