ថ្ងៃនេះករណីកូ​វីដ១៩ឆ្លងថ្មីថយចុះ​បន្តិចតែស្លាប់ថ្មីប​ន្តមានចំនួ​នច្រើន

កម្ពុជាបន្តរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​២៥៨នាក់(PCR)ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៤០៥នាក់និងករណីស្លាប់​២៤នាក់​។​នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃអាទិត្យទី​១៧​​ខែតុលា​​​​​ឆ្នាំ២០២១។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅថ្ងៃទី​១៦ ខែតុលា​​​​​​ ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី២៥៨នាក់ទៀតជាសះស្បើយ៤០៥នាក់និងស្លាប់​ថ្មី២៤នាក់។
-ករណីឆ្លងសហគមន៍២៣៤នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស២៤នាក់
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប= ១១៦,៦៦៥នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១១០,៨៧០នាក់
– អ្នកស្លាប់=២,៦៥៨នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥