រាជរដ្ឋា​ភិបាលសម្រេចលុ​បចោលការហាមអ្នកដំណើ​រឬឆ្លង​កាត់ប្រទេស​​តំបន់អាហ្វ្រិកចំនួ​ន១០ចូល​កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រកាសលុបចោលការហាមអ្នកដំណើរឬអ្នកដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកចំនួន១០ចូលកម្ពុជា។

រូបភាពKhmerTime