ថៃ្ងនេះឆ្លង​ថ្មីមានចំនួ​ន២៣នា​ក់សះស្បើយថ្មី១៩​នាក់និងស្លាប់​ថ្មី៥នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​២៣នាក់ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​១៩នាក់ និងករណីស្លាប់​៥នាក់​(៤នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី២៣នាក់ទៀតជាសះស្បើយ១៩នាក់និងស្លាប់ថ្មី​៥នាក់។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍ ២០នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស៣នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប= ១២០,១៨៣នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,៥៤៨នាក់
-អ្នកស្លាប់= ២,៩៤៩នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥