អង្គការសុខភាព​ពិភពលោកចេញ​សេចក្តីណែ​នាំថ្មីស្តីពី​ការបំប្លែងO​micron

WHOជឿជាក់ថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទាំងស្រុងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីការបំប្លែងOmicron គឺមិនចាំបាច់ទេ។ប៉ុន្តែក្រុមមនុស្សមួយចំនួនគួរតែកំណត់ការធ្វើដំណើរនៅដំណាក់កាលនេះ។អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)នៅពីថ្ងៃទី១ខែធ្នូបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី៦០ឆ្នាំគួរតែពន្យារពេលការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលCovid-19 កំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍។”អ្នកដែលមិនបានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញឬមិនមានភ័ស្តុតាងថាធ្លាប់មាន Covid-19 ឬមានហានិភ័យនៃផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេឆ្លង Covid-19 ដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៦០ឆ្នាំអ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពមូលដ្ឋានគួរតែពន្យារពេលការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងសហគមន៍” ។WHO ក៏បាននិយាយផងដែរថាបទបញ្ជារឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរជាដាច់ខាត “នឹងមិនការពារហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគជាសកលទេ ខណៈពេលដែលបង្កបន្ទុកដល់ជីវិត និងជីវភាពរស់នៅ”។WHOបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការហាមប្រាមបែបនេះអាចត្រឡប់មកវិញដោយរារាំងប្រទេសនានាពីការចែករំលែកទិន្នន័យរោគរាតត្បាត។អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាវាអាចយល់បានទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងការបិទ និងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដើម្បីការពារប្រជាជនពីជំងឺថ្មីមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ “ភាពស្ងប់ស្ងាត់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពច្បាស់លាស់”ខណៈដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវ៉ារ្យ៉ង់Omicron។ការអំពាវនាវខាងលើកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបិទព្រំដែនរបស់ពួកគេចំពោះជនបរទេសទាំងអស់ឬកំណត់ការធ្វើដំណើរជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដើម្បីការពារការបំប្លែងOmicron ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ារ្យ៉ង់នេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីប្រហែល ២០៕យោងតាមGuardian

អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus។រូបភាពAFP