អាកាស​ធា​តុត្រជាក់​បង្គួរនិងខ្យល់​​ខុសធ​​ម្មតា(ខ្យល់រដូវ)

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៃការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី ៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១អាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរនិងខ្យល់ខុសធម្មតា(ខ្យល់រដូវ)តាមបណ្តាខេត្តផ្សេងទៀត ។ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ប្រទេសចិនដែលបន្តរំកិលចុះមកក្រោមជាមួយនិងខ្យល់មូសុងឦសានបង្កើនល្បឿនក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ ។
អាស្រ័យដូចនេះសូមសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសីតុណ្ហភាពត្រជាក់នេះ ៕

រូបសហការី