ថៃ្ងនេះក​រណីឆ្លងថ្មី២៦នា​ក់សះ​ស្បើយថ្មី២៩​នា​ក់ខណៈស្លាប់ថ្មី៥​នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៦នាក់(PCR)ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ២៩នាក់ និងករណីស្លាប់៥នាក់(៤នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​ ឆ្នាំ២០២១។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​​ ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ២៩នាក់និងស្លាប់​ថ្មី៥នាក់។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍២២នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស៤នាក់
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប=១២០,០៦៤នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,៤៤៦នាក់
-អ្នកស្លាប់=២,៩២៧នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥

រូបភាពAP