លោកហ៊ុ​នម៉ានី៖អនាគតរបស់ស​ង្គមជាតិ​និ​ងសុភមង្គល​រ​បស់ប្រជាជនគឺមានសារសំខាន់បំផុតមិនអាចបណ្តោយទៅតាមយថាហេតុឬឲ្យមានភា​ពចៃ​​ដន្យណាមួយ​កើ​តឡើង​ធ្វើឲ្យប៉ះ​ពាល់នោះ​ទេ

លោកហ៊ុនម៉ានីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាអនាគតរបស់សង្គមជាតិនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនគឺមានសារសំខាន់បំផុតដែលមិនអាចបណ្តោយ ទៅតាមយថាហេតុឬឲ្យមានភាពចៃដន្យណាមួយកើតឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នោះទេ។ ប្រាកដណាស់ ពេលនេះពេលដែលកម្ពុជារីករាយនឹងសន្តិភាពស្ថិរភាព,វាក៏ជាពេលដែលយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែគិតបន្ថែមទៀតអំពីតួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ និងការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គមជាតិ និងប្រជាជន។
ពីនេះ ទៅមុខ យើងប្តេជ្ញាបន្តកាន់ដៃគ្នា ដើរលើវិថីនៃសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ៕សហការី