ក្រុមហ៊ុនPfize​rប្តឹងបុគ្គលិក​ពីបទលួចអា​ថ៌កំបាំង​វ៉ាក់សាំង

ក្រុមហ៊ុនPfizerបានប្តឹងChunXiaoLiដែលជាបុគ្គលិកយូរឆ្នាំពីបទលួចឯកសារសម្ងាត់រួមទាំងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងCovid-19 នៅពេលដែលលោករៀបនឹងប្តូរទៅក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងផ្សេងទៀត។នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងដែលដាក់នៅតុលាការសហព័ន្ធ San Diegoកាលពីថ្ងៃទី ២៣ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន Pfizerបាននិយាយថាលោក Chun Xiao Li បានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់នៅពេលដែលលោកបានបង្ហោះឯកសារជាង១២,០០០ ទៅក្នុងគណនីនិងឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពីកុំព្យូទ័ររបស់លោកដោយការគណនាដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះ។ឯកសារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាLiបានលួចរួមមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៃវ៉ាក់សាំង Pfizer/BioNTech ទំនាក់ទំនងរបស់ Pfizer ជាមួយដៃគូនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងឯកសារទាក់ទងនឹងអង្គបដិប្រាណមហារីក។Pfizer បាននិយាយថា Li បានព្យាយាមម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីបិទបាំងអាកប្បកិរិយារបស់លោកសូម្បីតែផ្តល់កុំព្យូទ័រក្លែងក្លាយដើម្បីបញ្ឆោតក្រុមហ៊ុនឱ្យចូលទៅក្នុងអាកប្បកិរិយារបស់លោក។Pfizer បានចោទប្រកាន់ Li ថាបានកុហកក្រុមហ៊ុនអំពីខ្លឹមសារនៃឯកសារតើឯកសារដែលលួចត្រូវរក្សាទុកដោយរបៀបណាពេលណា ហេតុអ្វី និងនៅកន្លែងណា។Pfizer បាននិយាយថាLiបានសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពី១៥ ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយហាក់ដូចជាបានទទួលការផ្តល់ជូនដើម្បីចូលរួមជាមួយXencor ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានឯកទេសក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីក និងជំងឺអូតូអ៊ុយមីនកាលពីថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆិកា។ក្រុមហ៊ុនPfizerបាននិយាយថាដៃគូប្រកួតប្រជែងកំពុងស្វែងរកជួលបុគ្គលិករបស់ខ្លួន”ជាពិសេសនៅឆ្នាំ២០២១”៕យោងតាមReuters


Pfizerគឺជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំង Covid-19 (រូបភាព៖ AFP)