កម្ពុជា​ឆ្លងថ្មី៣៩​នា​ក់ជាសះស្បើយថ្មី៣៤នា​ក់និ​ង​ស្លាប់ថ្មី៤នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​៣៩នាក់(PCR)ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​៣៤នាក់ និងករណីស្លាប់៤នាក់(២នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៣ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​ឆ្នាំ២០២១។
នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅថ្ងៃទី​២២ខែវិច្ឆិកា​​​​​​​ ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ៣៩នាក់ទៀតជាសះស្បើយ៣៤នាក់និងស្លាប់​ថ្មី៤នាក់។
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍៣៣នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស៦នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១១៩,៩៤៣នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១១៦,៣២០នាក់
-អ្នកស្លាប់=២,៩០៩នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥