បន្តឆ្លងថ្មី៤៥នា​ក់នាក់ជាសះ​​ស្បើយថ្មី៤៨នាក់និ​ងស្លាប់ថ្មី៤​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩​ វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៤៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៤០ និង​នាំចូល៥នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៤៨នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៩៧៨៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៦១៧០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៤នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ទាំង៤នាក់)​ សរុប​ស្លាប់២៨៩១នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥