ថៃ្ង​នេះកម្ពុជាឆ្លងថ្មីមានចំនួន៥១នា​ក់ជាសះ​ស្បើយថ្មី៤​៨នាក់និង​ករណីស្លា​ប់ថ្មី៥នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ៥១នាក់(PCR)ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​៤៨នាក់ និងករណីស្លាប់៥នាក់(៤នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១៧ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​ ឆ្នាំ២០២១។​នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី​១៦ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​​ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ៥១នាក់ទៀតជាសះស្បើយ៤៨នាក់និងស្លាប់ថ្មី៥នាក់៖
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍ ៤៦នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស៥នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប= ១១៩,៦៨៧នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,០៧២នាក់
– អ្នកស្លាប់=២,៨៨១នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥