ចិនវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជា​ប្រទេសធំជាង​គេលើពិ​ភពលោកដោ​យទ្រព្យស​ម្បត្តិសរុប

ដោយសារការកើនឡើងនៃអចលនទ្រព្យតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល២ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយប្រទេសនេះបានវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការដើម្បីដណ្តើមតំណែងកំពូលនៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុប។Bloombergនៅថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកាដោយដកស្រង់របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មMcKinseyបាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង១៧ដងពី $៧trillion ទៅ $១២០ trillion ចន្លោះឆ្នាំ២០០០និង២០២០។ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងទ្វេរដងដល់៩០,០០០ពាន់លានដុល្លារUSD ដែលធ្វើឲ្យចិនវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីដណ្តើមតំណែងកំពូលក្នុងពិភពលោកទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ។នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង២/៣ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារដែលមានបំផុត១០%ហើយការកាន់កាប់របស់ពួកគេកំពុងកើនឡើង។យោងតាមរបាយការណ៍របស់ McKinsey ចន្លោះឆ្នាំ២០០០ និង២០២០ ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ពិភពលោកបានកើនឡើងចំនួន ៥១៤ពាន់ពាន់លានដុល្លារពី ១៥៦ពាន់ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រហែល៦៨% នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងអចលនទ្រព្យ។ទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ភាគច្រើនដោយសារតែតម្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើងខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ McKinsey ព្រមានថាការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យនេះប្រហែលជាមិនមាននិរន្តរភាពទេ។ ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យបាននិយាយថាការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យបានធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនមិនអាចទិញផ្ទះបានហើយការកើនឡើងនេះអាចនាំឱ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុស្រដៀងនឹងវិបត្តិឆ្នាំ ២០០៨។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើវិបត្តិបែបនេះកើតឡើងនៅពេលនេះ ប្រទេសចិនក៏នឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយបំណុលដ៏ធំនៃអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ។ សេណារីយ៉ូករណីដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ McKinsey គឺថានៅពេលដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មធ្លាក់ចុះ វាអាចបំផ្លាញមួយភាគបីនៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ពិភពលោកដែលនាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពិភពលោកទៅកម្រិតមួយបន្ថែមទៀតស្របតាមប្រាក់ចំណូល៕យោងតាមRT


ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយបានជួយចិនវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីក្លាយជាប្រទេសធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយទ្រព្យសម្បត្តិ (រូបភាព៖Reuters) ។