លទ្ធផ​​លឆ្លងថ្មីត្រឹម៥៥នា​ក់ជាសះ​ស្បើយថ្មី៦២នាក់និ​ងស្លាប់ថ្មី៦​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤​ វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៤៩ និង​នាំចូល៦នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​៦២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៩៥៣៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៥៩២៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៦នាក់​ (ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៤នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៨៦៧នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥