ឆ្លង​ថ្មី៦០សះស្បើយថ្មីមានចំ​នួន៦៥និងស្លា​ប់ថ្មី៥នាក់

ថៃ្ងនេះកម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​៦០នាក់(PCR)ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៦៥នាក់និងករណីស្លាប់៥នាក់(០៣នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃ​សៅរ៍ទី១៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១។នៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅថ្ងៃទី​១២ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​​ ឆ្នាំ​២០២១​ រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ៦០នាក់ទៀតជាសះស្បើយ៦៥នាក់និងស្លាប់​ថ្មី៥នាក់។
-ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៣នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧នាក់
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប= ១១៩,៤៨១នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១១៥,៨៦២នាក់
-អ្នកស្លាប់= ២,៨៦១នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥