កម្ពុ​ជាបន្តរកឃើញករ​ណីវិជ្ជមានថ្មី២៦៨​នាក់​(លទ្ធផល​PCR)ជាសះ​ស្បើយថ្មី៣៥៩​នាក់ស្លាប់ថ្មី២៥​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៦៨នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​២៤៤និង​នាំចូល២៤)និងមានជាសះស្បើយ​៣៥៩នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៥៨៧៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១០៩៦៥៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​២៥នាក់​សរុប​ស្លាប់ ២៥៨៤នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥