អ្នកជំ​ងឺជា​ង១០,០០០នាក់ដែលមា​ន​ការឆ្លងC​ovid-19​នៅក្នុងម​ន្ទីរពេទ្យ​សហរដ្ឋអា​មេរិក

អង្គការព័ត៌មានមិនរកប្រាក់ចំណេញបាននិយាយនៅពេលវិភាគទិន្នន័យថាអ្នកជំងឺជាង១០,០០០ នាក់បានឆ្លងមេរោគCovid-19 នៅមន្ទីរពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀត ។ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រKHN មិនរកប្រាក់ចំណេញបានវិភាគទិន្នន័យពីកំណត់ត្រារបស់សហព័ន្ធនិងរដ្ឋហើយបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺជាង ១០,០០០នាក់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមាន Covid-19 នៅមន្ទីរពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន។អ្នកជំងឺStevenJohnsonអាយុ៦៦ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការវះកាត់យកផ្នែកដែលមានមេរោគចេញនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Blake ក្នុង Bradenton រដ្ឋ Florida ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។ ភរិយារបស់គាត់គឺ Cindy Johnson បាននិយាយថាគាត់បានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន Covid-19២ថ្ងៃមុន។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី១៣ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានម្តងទៀត។បន្ទាប់មកគាត់បានតស៊ូដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 ។ ខណៈដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ គ្រូពេទ្យបានជំរុញឱ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ចែករំលែកជាមួយស្វាមីរបស់នាងនូវបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់នាង។ ពីរបីថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានស្លាប់។បន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់នាងបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន Cindy បានចាប់ផ្តើមគិតអំពីបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនដែលចូលនិងចាកចេញពីបន្ទប់ព្យាបាល ដែលជាធម្មតាស្វាមីរបស់នាងមិនពាក់ម៉ាស។ ហើយនាងសង្ស័យថាបុគ្គលិកម្នាក់បានឆ្លងពីគាត់។ នាងបាននិយាយថាការខកខានរបស់មន្ទីរពេទ្យក្នុងការបង្ខំបុគ្គលិកឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំង ។អត្រាមរណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការឆ្លងមេរោគ Covid-19 នៅមន្ទីរពេទ្យគឺប្រហែល ២១% ក៏បង្ហាញពីអត្រាមរណភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកជំងឺ Covid-19 ជាទូទៅផងដែរ។ ហើយវាក៏បង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានអំពាវនាវឱ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង ប៉ុន្តែតម្រូវការនេះទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើន រួមទាំងរដ្ឋFloridaដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនចាំបាច់។អ្នកនាំពាក្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Blake បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យកំពុង “លើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង” ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខ្លួនកំពុងធ្វើតាមការណែនាំដែលបានកំណត់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺ (CDC) និង CDC ការណែនាំរបស់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋសម្រាប់ការការពារអ្នកជំងឺ។យោងតាមការវិភាគនៃកំណត់ត្រា Medicare (កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាមេរិក) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ជាមធ្យម ១.៧% នៃអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លង។ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុន អត្រានៃការចម្លងមេរោគ Covid-19 នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលឧបករណ៍ការពារខ្វះខាត ហើយការធ្វើតេស្តខ្វះខាតឬយឺតក្នុងការបង្កើតលទ្ធផល។ការពិនិត្យឡើងវិញលើកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពការងារ ឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តនិងការសម្ភាសជាមួយបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានអត្រាខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគបានបង្ហាញពីមូលហេតុជាច្រើននៃការកើនឡើងនៃការចម្លងរោគដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យក្នុងបរិយាកាសពិនិត្យនិងព្យាបាល ដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកជំងឺជាមួយនឹងរោគសញ្ញាក្អកឆ្លងទៅមិត្តរួមបន្ទប់និងបុគ្គលិកពេទ្យ។ ការពាក់របាំងដែលមានគុណភាពអន់;មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនមិនធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺដែលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ទេ។ ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យជារឿយៗបរាជ័យក្នុងការជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកថាពួកគេឆ្លងមេរោគ ដូច្នេះហើយពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺ។ហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគរវាងអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកហាក់ដូចជាដើរទន្ទឹមគ្នា។ នៅមន្ទីរពេទ្យ Beaumont ក្នុងរដ្ឋ Michigan ការឆ្លងរបស់បុគ្គលិកចំនួន១៣៩ត្រូវបានកត់ត្រានៅចន្លោះថ្ងៃទី៦ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០។ទិន្នន័យរបស់សហព័ន្ធបង្ហាញថាជិត៧% នៃអ្នកជំងឺ Medicare បានឆ្លងមេរោគបន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទៅ Beaumont សម្រាប់ការព្យាបាលផ្សេងទៀត។ អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថាពួកគេមិនបានធ្វើតេស្តដើម្បីពិនិត្យអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះទេដែលនាំឱ្យមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយឺតយ៉ាវ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាខុសគ្នា។ អ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលមកមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានធ្វើតេស្ត។យោងតាម ​​CNN មេរោគ SARS-CoV-2 បានលួចចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ការពិតនេះបានកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន២ដង។ប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាវិជ្ជមាន។នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងដែលរីករាលដាលដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព៣៨នាក់ និងអ្នកជំងឺ ១៤នាក់។ នេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយនៅក្នុង Annals of Internal Medicine ។អ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សានោះបានតម្រៀបហ្សែនរបស់មេរោគដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើករណីណាដែលពាក់ព័ន្ធ និងដើម្បីសិក្សាពីរបៀបដែលវារីករាលដាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
ការសិក្សាបាននិយាយថា នៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការផ្ទុះឡើង មេរោគបានរីករាលដាលក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយដែលអាចតាមរយៈការបញ្ជូនធុងអុកស៊ីហ្សែន៕ពុតសាម៉ាត់


អ្នកជំងឺ Covid-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក (រូបភាព៖AFP)