យុទ្ធនា​កា​​រចាក់វ៉ាក់​សាំ​​ងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ដូសទី៥​របស់កម្ពុជាមានអ្នក​​ចាក់ត្រឹម៥​៤៥​,២៥៥នាក់ចា​ប់តាំ​ងពីថ្ងៃទី០៩​ខែ​មិថុនា

ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៥ ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាមួយនឹងការកើនឡើងតិចតួចពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ ដោយមានប្រជាជនតែជាង ២៦,២៥០នាក់ ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ នៅទូទាំងប្រទេស ដែលនាំឱ្យចំនួនសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំនេះ ដល់ ៥៤៥,២៥៥នាក់ ពីចំនួន ៥១៩,០០៣ នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា។
សរុបមក ប្រជាជនសរុបចំនួន ១៥,១៤៨,០២៨ នាក់ បានចាក់ដូសទីមួយ ខណៈដែលមានតែ ១៤,៤៧៦,៣៥៣ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចាក់ដូសទី២។
តួលេខដូសទី២នេះ គួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ដោយសារភាពខុសគ្នារវាងដូសទីមួយ និងទីពីរ បានបន្តអូសបន្លាយតាំងពីការចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។
ប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១។ប៉ុន្តែខកខានមិនទាន់បានបញ្ចប់វគ្គនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានចំនួន២ដូសគួរតែប្រកាសឱ្យដឹងពីហនិភ័យខណៈដែលក្រុមមនុស្សទាំងនេះកំពុងបើកចំហរខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លងឡើងវិញ ឬការឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ជាពិសេសវ៉ារ្យ៉ង់ Omicron។វ៉ារ្យ៉ង់ Omicron ដូចជាវ៉ារ្យ៉ង់ SARS-CoV-2 ផ្សេងទៀត មានពូជ និងអំបូររងជាច្រើន។ អំបូររួមចំនួនបីនៃ Omicron បច្ចុប្បន្នគឺ BA.2, BA.4, និង BA.5 ។ អំបូរចុងក្រោយគេ​គឺ​អាចឆ្លង​រីក​រាល​ដាល​ជាងអំបូរមុន​។
វ៉ារ្យ៉ង់ Omicron រីករាលដាលកាន់តែងាយស្រួលជាងវ៉ារ្យ៉ង់មុននៃមេរោគដែលបណ្តាលឱ្យមាន COVID-19 រួមទាំងវ៉ារ្យ៉ង់ដែលតា។ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) រំពឹងថា អ្នកដែលមានការឆ្លងមេរោគ Omicron ដោយមិនគិតពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ឬថាតើពួកគេមានរោគសញ្ញា ឬអត់នោះ អាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃបាន។ទិន្នន័យណែនាំថា Omicron អាចចម្លងបុគ្គលម្នាក់ៗឡើងវិញ ទោះបីជាពួកគេបានជាសះស្បើយពី COVID-19 ថ្មីៗនេះក៏ដោយ។បុគ្គលដែលឆ្លងមេរោគ Omicron វ៉ារ្យ៉ង់អាចបង្ហាញរោគសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងវ៉ារ្យ៉ង់មុន។ វត្តមាន និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញាអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយការលេចចេញលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្សេងទៀត ដូចជាអាយុ និងប្រវត្តិនៃការឆ្លងពីមុន។អ្នកគួរតែធ្វើតេស្តភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញា COVID-19 បើទោះបីជាអ្នកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាំងស្រុងលើវ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ឬទើបបានជាសះស្បើយពី COVID-19 ថ្មីៗនេះក៏ដោយ។ការឆ្លងមេរោគOmicronជាទូទៅបណ្តាលឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតិចជាងការឆ្លងមេរោគជាមួយវ៉ារ្យ៉ង់មុន។ ទិន្នន័យណែនាំថា Omicron អាចបង្កឱ្យមានជំងឺស្រាលជាងមុន បើទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួននៅតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអាចស្លាប់ដោយសារការឆ្លងមេរោគជាមួយនឹងវ៉ារ្យ៉ង់នេះ។ទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលមានការឆ្លងមេរោគOmicronត្រូវការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយក៏ករណីមួយចំនួនធំនៅក្នុងសហគមន៍អាចតានតឹងនិងអាចគ្របដណ្ដប់លើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលជាមូលហេតុសំខាន់ក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក។វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតែជាវិធានការសុខភាពសាធារណៈដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារមនុស្សពី COVID-19។នេះរួមបញ្ចូលទាំងស៊េរីបឋមការចាក់ដូសជម្រុញនិងដូសបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការវា។វ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្នការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការស្លាប់ដោយសារការឆ្លងវ៉ារ្យ៉ង់ Omicron ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការឆ្លងរាលដាលចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចាក់ថ្នាំបង្ការកើតឡើង។ ប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់គ្រាន់ ទំនងជាមិនសូវវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកដែលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ៕ CDC/ខ្មែរថាមស៍

ប្រជាពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩។រូបភាពសហការី