ថ្ងៃនេះ​ករណីកូវីដ១​៩ឆ្លងថ្មីបន្តកើ​នឡើងតែស្លា​ប់ថ្មីថយ​ចុះបន្តិច

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​២៧២នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​២៤៧និង​នាំចូល២៥)និងមានជាសះស្បើយ​៤៩៤នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៥៦០៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន១០៩២៩៦នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​១៥នាក់សរុប​ស្លាប់២៥៥៩នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​២៧​មករា​២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥