សារ​ឯក​ឧត្តមវេ​ង​សា​ខុនចូលរួម​​រំលែកមរ​ណទុក្ខ​ឯ​​ក​ឧ​ត្តម​​បណ្ឌិត​ងួ​នញិល​​​អនុប្រ​ធា​នទី១​​នៃរដ្ឋ​ស​​ភា

សារឯកឧត្តមវេងសាខុនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខឯ​កឧត្តម​បណ្ឌិត​ងួនញិល​អនុប្រធា​នទី១​នៃរដ្ឋស​ភា។