ថ្ងៃទី​​៤​វិច្ឆិកា​​​២០​២១​យើ​​ងរកឃើញក​រណីជំងឺកូវីដ-១​៩​សរុប​ចំនួ​​ន​៨៣នាក់​សះ​ស្បើយ​​៩៦​នាក់និង​ស្លាប់ថ្មី​៦​​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៤​វិច្ឆិកា​​​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៨៣នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៧៤ និង​នាំចូល៩)និងមានជាសះស្បើយ​៩៦នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុបកើន​១១៨៨៧០នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៥២០៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៦នាក់​(ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៣នាក់)​ សរុបស្លាប់២៨១៣នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥