សារលិខិ​​តរបស់ប្រមុ​ខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុ​ជាក្នុងឱ​កាសទិ​វា​ជាតិគ្រប់គ្រង​គ្រោះមហ​ន្តរាយ​ថ្ងៃទី១៣​ខែ​​តុលាឆ្នាំ២០​២​១

សារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងឱកាសទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ថ្ងៃទី១៣ខែតុលាឆ្នាំ២០២១។