(លទ្ធ​ផល​PCR)កម្ពុជាករណីឆ្លងថ្មីរកឃើញ​៩១​នាក់ជា​សះស្បើយថ្មី១៧​​៥នាក់និ​ងករណីស្លា​ប់ថ្មី៦​នាក់

កម្ពុជារកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​៩១នាក់(PCR)ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​១៧៥នាក់ និងករណីស្លាប់៦នាក់(០៤នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​០១ខែវិច្ឆិកា​​​​​ឆ្នាំ២០២១។​ នៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅថ្ងៃទី​៣១ខែតុលា​​​​​​ឆ្នាំ​២០២១​រកឃើញ​អ្នកឆ្លងថ្មី ៩១នាក់ទៀតជាសះស្បើយ១៧៥នាក់និងស្លាប់ថ្មី៦នាក់។
-ករណីឆ្លងសហគមន៍៧៥នាក់
-អ្នកដំណើរពីបរទេស១៦នាក់
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
-អ្នកឆ្លងសរុប=១១៨,៦១៣នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១១៤,៩០២នាក់
-អ្នកស្លាប់=២,៧៩៤នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥