នាយ​ករដ្ឋមន្ត្រីអង់​គ្លេស”រួចផុត”ក្នុងការបោះ​ឆ្នោតគ្មាន​ទំនុកចិត្ត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកBoris Johnsonបានរួចផុតពីហានិភ័យនៃការត្រូវបានដកចេញពីតំណែង បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តរបស់គណបក្សអភិរក្សកាលពីថ្ងៃទី០៦ខែមិថុនា។Reutersបានរាយការណ៍ថាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សអភិរក្សអង់គ្លេសឆ្នាំ១៩៩២លោក Graham Brady បានប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី០៦ខែមិថុនាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តដែលបង្ហាញថាសមាជិកសភាចំនួន២១១នាក់នៅតែគាំទ្រលោកJohnsonខណៈដែលសមាជិកសភា១៤៨នាក់នៅតែបោះឆ្នោតប្រឆាំង។ គណបក្សអភិរក្សមានសមាជិកសភាចំនួន៣៥៩នាក់ហើយលោក Johnson អាចនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងប្រសិនបើលោកទទួលបានសំឡេងគាំទ្រយ៉ាងតិច១៨០ប្រឆាំង។ការបោះឆ្នោតគ្មានទំនុកចិត្តលើលោកJohnsonបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមយ៉ាងតិចចំនួន ៥៤នាក់បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកBradyដែលបង្ហាញពីការសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពរបស់លោក Johnson ក្នុងការគ្រប់គ្រងគណបក្ស។នៅក្រោមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ ក្រុមអភិរក្សមិនអាចមានការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតដែលមិនទុកចិត្តលើលោក Johnson បានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Brady បានសារភាពថាតាមទ្រឹស្តី ច្បាប់នេះនៅតែអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ អ្នកស្នងតំណែងមុនរបស់លោកគឺ Theresa May បានទទួលការបោះឆ្នោតដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ។ប៉ុន្តែបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែង ៦ខែក្រោយមក។ថ្លែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បាននិយាយថា វាគឺជាការបោះឆ្នោតសម្រេច “អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តទៅមុខនិងផ្តោតលើបញ្ហាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន”។លោក Johnsonអាយុ៥៧ឆ្នាំបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ២០១៩។លោកស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលលោកបានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ម្តងហើយម្តងទៀត រួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីការជប់លៀង បើទោះបីជាមានការរាំងខ្ទប់ Covid-19 ក៏ដោយ។ លោក Johnsonបានបដិសេធម្តងហើយម្តងទៀតនូវការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាននិងកំពុងធ្វើការងារបានល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនិងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ៕យោងតាមReuters

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ចាកចេញពីសភាក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។Johnson បានប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តកាលពីយប់ថ្ងៃចន្ទ ដែលអាចទម្លាក់លោកចេញពីអំណាចខណៈដែលការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោក។(រូបថត AP /David Cliff)