ផែ​ន​ការ២៣​ពាន់​​​លា​​​នដុល្លារ​រ​​ប​​​ស់​WH​Oដើ​​ម្បីប្រ​​យុ​ទ្ធប្រឆាំ​​ង​​នឹ​ងC​o​vid​​-19

អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)បាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការ២៣.៤ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល១២ខែបន្ទាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតCovid-19និងបានជំរុញឱ្យប្រទេសG20ដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ។អគ្គនាយកWHO លោកTedros Adhanom Ghebreyesus កាលពីថ្ងៃទី ២៨ខែតុលាបានផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសG20 ថាពួកគេមិនអាចអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសក្រីក្រធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាត។
TedrosបាននិយាយថាWHOត្រូវការប្រាក់ចំនួន២៣.៤ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតCovid-19។ថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង Covid-19ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនិងថ្នាំព្យាបាល។ WHOសង្ឃឹម​ថា​ផែនការ​នេះ​អាច​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​មនុស្ស​៥​លាននាក់ទៀតជុំវិញពិភពលោក។លោកTedrosបាននិយាយថា”G20មានសមត្ថភាពផ្តល់នូវការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ។យើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសម្រេចចិត្តមួយដែលការដឹកនាំប្រកបដោយការសម្រេចចិត្តគឺត្រូវបានទាមទារដើម្បីធ្វើឱ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន” ។WHO កំពុងដឹកនាំកម្មវិធី Accelerated Access to Covid-19 Tools (ACT-A) ដើម្បីបង្កើតផលិតទិញនិងចែកចាយឧបករណ៍ឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាត។អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលនិធិចំនួន ២៣.៤ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ ACT-A គឺតូចជាងច្រើនពាន់ពាន់លានដុល្លារនៃការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាត និងការចំណាយលើផែនការគាំទ្រការស្តារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសនានា។
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានតែ០.៤%នៃកញ្ចប់តេស្តនិង០៥.៥% នៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងCovid-19ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលមានប្រហែល៩% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោក។WHOនិយាយថាផែនការនាពេលខាងមុខគឺផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍នៃកម្មវិធី ACT-A ដើម្បីដោះស្រាយកង្វះការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប៕យោងតាមAFP

អគ្គនាយកWHO លោកTedros Adhanom Ghebreyesus។រូបភាពAFP