ចិន​ខឹងនឹងការ​វាយតម្លៃរបស់អាមេរិក​នៅWTO

ប្រទេសចិនបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចចំពោះការចោទប្រកាន់ថាការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌និងការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់របស់WTO ។
ឆ្លើយតបនឹងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី២៨ខែតុលាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកWang Shuwen បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន អំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យរយៈពេល៣ឆ្នាំរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WHO)លើយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន។ លោកបានហៅការវាយតម្លៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេស អូស្ត្រាលី និងកាណាដាថា “មិនសមហេតុផល” និង “ស្តង់ដារទាប”។
យោងតាមលោកShuwenពាក្យបណ្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចដែលផ្តោតលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិទទួលបានទីផ្សារមិនស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃវេទិការឬតំបន់នៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ WTO នោះទេ។ លោក​មិន​ចាត់​ទុក​បណ្តឹង​នេះ​ថា​ជា​ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​យុត្តិធម៌​ទេ។ផ្ទុយទៅវិញ​វា​គួរ​តែ​ជា​សំណើ​​សម្រាប់​ប្រទេស​ចិន​ប៉ុណ្ណោះ។អនុរដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាននិយាយថា”ការបង្ខំឱ្យប្រទេសចិន​បំពេញកាតព្វកិច្ចហួសពីវិសាលភាពនៃWTO។ប៉ុន្តែត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌWTOគឺមិនយុត្តិធម៌មិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបាន”។ទីក្រុងប៉េកាំងបានកត់សម្គាល់ថាខ្លួននឹងពិចារណាយ៉ាងហ្មត់ចត់រាល់កង្វល់របស់ប្រទេសនានាក្នុងWTOដើម្បីបំពេញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិក។មុននេះ ក្នុងអំឡុងពេលការវាយតម្លៃសមាជិកភាព WTO លើកទី៨សម្រាប់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌និង”ការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ច” នៅក្នុងប្រទេសនេះ។ប្រទេសចិនបានទទួលសំណួរចំនួន២,៥៦២ពីសមាជិក៣៩របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកើនឡើង១៦%ពីការពិនិត្យឆ្នាំ២០១៨។ការវាយតម្លៃនៅឆ្នាំនេះស្របពេលនឹងខួបលើកទី២០នៃការចូលជាសមាជិកWTOរបស់ចិន។ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលោកខាងលិចដើម្បីបំពេញការប្តេជ្ញាចិត្តសមាជិកភាពរបស់ខ្លួន។ បណ្តាប្រទេសនានាចាត់ទុកថាប្រទេសចិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយអយុត្តិធម៌ពីឋានៈរបស់ខ្លួនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ទន្ទឹមនឹងនោះលោកWangបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនទាំងអស់ចំពោះ WTO ហើយថាប្រទេសនេះនៅតែជាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ លោក​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា ការ​អភិវឌ្ឍ​ដែល​មិន​មាន​តុល្យភាព និង​គុណភាព​អន់​នៅ​តែ​មាន​ភាព​លេចធ្លោ និង​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ។អនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសនេះបានបរាជ័យក្នុងការរក្សាការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងកំណែទម្រង់ការការពារសហគ្រាសរដ្ឋ។ លោកបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈពង្រីកឱកាសចូលដំណើរការទីផ្សារសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសឯករាជ្យ ឬការចរចាវិនិយោគ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេរភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ឬក្នុងក្របខ័ណ្ឌWTO៕យោងតាមSCMP


អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកWangShuwenបានឆ្លើយតបទៅនឹងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី២៨ខែតុលាអំពីការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់របស់ WTO។ រូបថត៖ SCMP ។