លទ្ធផលថៃ្ងនេះឆ្លងថ្មី១០៩នា​ក់(លទ្ធផល PCR)ជា​សះស្បើយថ្មី២​៧២នាក់​និងស្លាប់ថ្មី៨​នាក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨តុលា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១០៩នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៩២ និង​នាំចូល១៧)និងមានជាសះស្បើយ​២៧២នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១១៨២២០នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៤០៦៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៨នាក់​(ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៥នាក់)​ សរុប​ស្លាប់២៧៦៦នាក់។ សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥