ក្រសួងសុ​ខាភិ​បាល​៖​ករណីឆ្ល​ងថ្មីត្រឹមតែ​​០៦នាក់ប៉ុ​ណ្ណោះ​ជាប្រភេទអូមីក្រុង​​ទាំ​ងអស់​ជាសះ​​ស្បើយថ្មី​២៧​នាក់​និង​​មិន​មាន​ករណីស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន០​៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍០៦ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៦២៤៦​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣៣០៥០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​សរុបស្លាប់៣០៥៦នាក់។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ៣ការពារនិងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​ ២០២០​។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥